$_57-2

$_57-3

$_57-4

Send me an email concerning military object(s) you wish to buy! 

Stuur me even een email met daarin het object dat je wilt kopen. Senden Sie mir eine e-Mail mit dem Objekt das Sie kaufen möchten!

BOZMILITARIA does not have any affiliation with any present or past political parties or military organizations. The items offered, are intended solely to collectors of WW2/WW1 memorabilia and are for historical or research purposes only. If you have any other intention than collecting, PLEASE LEAVE this site!

All payments are in Euro’s by bank-transferal. An item will be held for eight days awaiting payment after receipt off bill. If payment is not received within 8 days I reserve the right to cancel your order and offer the item for resale.

BOZMILITARIA is situated in the Netherlands. Postage charges will be calculated based on the weight of the package, your location and method of dispatch (with or without Track&Trace). Items are dispatched within 3 days after receiving payment and are sent entirely at the risk of the customer.

BOZMILITARIA heeft geen binding met huidige of vroegere politieke partijen en/of militaire organisaties. De aangeboden items zijn uitsluitend bedoeld voor verzamelaars van WW2/WW1 memorabilia en voor historische- en/of onderzoek-doeleinden. Als u een andere bedoeling dan verzamelen of research heeft VERLAAT DAN DEZE SITE!

Alle betalingen zijn in Euro’s door bankovermaking.  Een item zal, in afwachting van betaling, acht dagen voor je worden gereserveerd. Als een betaling niet binnen 8 dagen ontvangen is dan ben ik zo vrij het item voor verkoop weer online te plaatsen.

BOZMILITARIA; Bergen op Zoom, Nederland. Verzendkosten zullen worden berekend op basis van het gewicht van het pakket, uw woonplaats en de wijze van verzending (met of zonder Track & Trace). Items worden doorgaans binnen 3 dagen na ontvangst van betaling en op het risico van de klant verzonden.

Be sure to check my site for militaria updates every now-and-then… 

I will be adding original military items regularly! Ik zal regelmatig originele items toevoegen!
Regelmäßig werde ich Originalgegenstände hinfügen!

Interviews with English subtitles. Veterans about poverty, displacement, death and hunger. 93000 became prisoners in Russia, 6000 returned alive.

An American-commentated account of some of the action that took place during the Normandy Landings. Produced by the Office of Strategic Services, 1944. IWM reference WOY 482.

This is (real) footage that is used in the 1946 movie “Theirs Is The Glory”. This footage was all shot in the ruins that were Arnhem and it’s surrounding area (Oosterbeek) with still destroyed/disabled vehicles in the old battlefield.